Групи

група “Теменуга”

 
Учители:  ст. у- л Анелия Станчева

                 у-л  Галина Динева

 Помощник възпитател: Анета Куцарова

група “Бърборино”

Учители: ст. у-л Петя Йорданова 

                ст. у-л Йорданка Денева

Помощник възпитател: Димитричка Димитрова

група “Детелина”

Учители: ст. у-л Десислава Маринова     

                 у-л Мая Димитрова

Помощник възпитател:  Мария Маринова

група “Пчеличка”

Учители: ст. у-л Диана  Облачки

                 у-л Мария Божкова

 Помощник възпитател: Ивелина Кирова

Към началото