ДНЕВЕН РЕЖИМ

ДНЕВЕН РЕЖИМ                                                                      ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ В УЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 15.09.2019 ДО 31.05.2020 г. 

Първа и втора група

Часови интервал

Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

6.30 – 8.30

Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител

8.30 – 9.15

Закуска

9.15 – 10.00

Педагогически ситуации

10.00 – 10.15

Подкрепителна закуска

10.15– 11.30

Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител

11.30 – 13.00

Обяд

13.00 – 15.00

Следобеден сън

15.00 – 15.45

Подкрепителна закуска

15.45- 16.10

Педагогически ситуации

16.10– 18.30

Дейности по избор на детето; дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата

  Трета и четвърта подготвителни групи

Часови интервал

Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

6.30 – 8.30

Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител

8.30 – 9.00

Закуска

9.00 – 10.00

Педагогически ситуации

10.00 – 10.15

Подкрепителна закуска

10.15- 10.45

Педагогически ситуации

10.45– 11.30

Дейности по избор на децата; дейности организирани от детския учител

11.30 – 13.00

Обяд

13.00 – 15.00

Следобеден сън

15.00 – 15.45

Подкрепителна закуска

15.45 – 16.15

Педагогически ситуации

16.15– 18.30

Дейности по избор на детето; дейности  организирани от детския учител, изпращане на децата

.

Към началото