ЕКИП

ДИРЕКТОР : Стефка Георгиева 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ 
 
група “Теменуга”
Учители: ст. у-л  Анелия Станчева
            у- л Галина Динева
Помощник-възпитател: Анета Куцарова
 
група “Бърборино”
Учители:  ст. у-л Петя Йорданова
                   ст. у-л Йорданка Денева
Помощник-възпитател: Димитричка Димитрова 
 
група “Детелина”
Учители: ст. у- л Десислава Маринова
  у- л Мая Димитрова
Помощник-възпитател: Мария Маринова
 
група “Пчеличка”
Учители:  ст. у-л Диана Облачки
             у-л Мария Божкова
Помощник възпитател: Ивелина Кирова
 
детска ясла “Малките калинки”
Мед. сестри:Петранка Петрова
                     Дарина Янакиева
Детегледачи: Петя Манолова
                          Галя Иванова
 
Муз. ръководител: Тонина Великова
Логопед: Мая Петрова
Домакин:  Гергана Иванова
Касиер: Венета Христова
Мед. специалист: Величка Йорданова
Раб. поддръжка и огняр: Дани Данев
 
КУХНЕНСКИ ПЕРСОНАЛ 
Готвачи: Руска Кирякова
                   Силвия Николова
Рабo кухня: Борянка Денкова
Към началото